Multimediální tvorba

Výsledky talentové zkoušky

pro školní rok 2019/2020

Dne 6.2.2019 zašleme výsledky přijímacího řízení uchazečům poštou.


 

Výledky talentové zkoušky  po 1. kole
Multimediální tvorba (Počítačová grafika) – 2.1. a 3.1.2019

Přijatí uchazeči
(zápisový lístek odevzdán,  chyba v zápisovém lístku, uchazeč nenastoupí)

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

19101   8 23    
19102   5 18    
19103   9 35    
19104   9 40    
19105   8 33    
19106   8 35    
19107   10 22    
19108   10 38    
19109   - -    
19110   - -    
19111   8 24    
19112   8 26    
19113   7 24    
19114   9 31    
19115   2 16    
19116   8 16    
19117   7 35    
19118   - -    
19119   7 34    
19120   8 25    
19121   7 28    
19122   7 31    
           
           
           
           
Nepřijatí uchazeči
           
           
           


Dne:      3.1.2019


                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

     

 
 
 
 

 

Výledky talentové zkoušky  po 2. kole ....................

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

           
           
           
           
Výledky talentové zkoušky  po 3. kole ....................