VIZE 2038


SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. ve spolupráci s partnery výstavy Elektrotechnika 2018 konané
ve dnech 11.10. – 13.10.2018 vyhlašuje „nultý ročník“ soutěže o nejlepší příspěvek na téma:
  • Moje město v roce 2038.
  • Můj domov v roce 2038.
  • Moje škola v roce 2038.
Forma ani rozsah příspěvku není pevně stanoven, je doporučena některá z následujících forem:
  • Esej
  • Animace
  • Videostudie
  • Prezentace
  • Scifi povídka či studie
  • „Vědecká studie“
o tom, jak bude moje město případně můj domov či moje škola vypadat za 20 let

Organizátoři si vyhrazují právo upřesnit propozice v souvislosti se zájmem partnerů veletrhu (může
být vyhlášena cena pro některé specifické vize např. vize mobility, energetiky, dopravy atd.)

Odevzdání soutěžních prací je do 20.9.2018 v elektronické podobě na e-mail: VIZE2038@kyberna.cz
(datově objemné příspěvky zasílejte prostřednictvím úschovního portálu)

Porota vyhodnotí nejlepší práce a pozve nejlepších 10 soutěžících či soutěžních týmů na finálové
kolo, které proběhne v rámci veletrhu ELKTROTECHNIKA na výstavišti IDEON v Pardubicích.

Podrobnosti finálového kola budou upřesněny později.

Ve finále bude mít soutěžící určitý čas na prezentaci své vize (projekce nebo postery).
Porota stanoví pořadí soutěžících.

Ceny budou postupně zveřejňovány (partneři veletrhu a sponzoři se ještě profilují).
Na ceny není právní nárok.

Za organizační tým

Jan Lang
ředitel SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.