Informační technologie - 18-20-M/01


školní rok 2019/2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků,

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
Výsledky 1. kola přijímacího řízení - přijatí ke studiu
předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 19324 45 47 18 47   19,6 10 94,6
2 19305 43 46 17,2 46   18,9 8 90,1
3 19332 43 43 17,2 43   19,6 10 89,8
4 19335 41 46 16,4 46   19,5 3 84,9
5 19333 36 44 14,4 44   15,8 5 79,2
6 19304 36 41 14,4 41   13,2 10 78,6
7 19340 36 45 14,4 45   18,7   78,1
8 19336 34 43 13,6 43   16,3 5 77,9
9 19303 43 42 17,2 42   17,5   76,7
10 19311 40 39 16 39   18,7 2 75,7
11 19312 40 39 16 39   18,7 2 75,7
12 19341 45 35 18 35   18,6 1 72,6
13 19316 28 45 11,2 45   15,6   71,8
14 19321 46 34 18,4 34   19,3   71,7
15 19322 46 34 18,4 34   19,3   71,7
16 19323 34 42 13,6 42   15,1   70,7
17 19328 37 41 14,8 41   13,2   69,0
18 19318 38 31 15,2 31   14,8 8 69,0
19 19327 30 37 12 37   13,0 3 65,0
20 19363 38 32 15,2 32   15,7   62,9
21 19344 42 25 16,8 25   20,0   61,8
22 19317 36 35 14,4 35   11,7   61,1
23 19310 37 30 14,8 30   12,9 2 59,7
24 19329 36 32 14,4 32   13,0   59,4
25 19342 34 33 13,6 33   9,4 1 57,0
26 19320 28 34 11,2 34   10,2   55,4
27 19315 32 25 12,8 25   16,8   54,6
28 19334 27 31 10,8 31   12,2   54,0
29 19343 35 24 14 24   7,5 8 53,5
30 19313 27 31 10,8 31   11,4   53,2
31 19314 27 31 10,8 31   11,4   53,2
32 19302 37 26 14,8 26   12,4   53,2
33 19358 32 23 12,8 23   15,6   51,4
34 19307 31 26 12,4 26   10,7   49,1
35 19351 30 24 12 24   12,4   48,4
36 19352 30 24 12 24   12,4   48,4
37 19359 24 31 9,6 31   6,4   47,0
38 13360 24 31 9,6 31   6,4   47,0
39 19309 30 23 12 23   5,2 5 45,2
40 19306 29 18 11,6 18   15,3   44,9
41 19338 33 21 13,2 21   10,3   44,5
42 19346 30 22 12 22   10,0   44,0
43 19337 19 27 7,6 27   8,1   42,7
44 19347 23 12 9,2 12   12,5 6 39,7
45 19301 28 21 11,2 21   6,5   38,7
46 19319 16 20 6,4 20   11,3   37,7
47 19345 16 15 6,4 15   10,9 5 37,3
48 19353 28 25 11,2 25   0,0   36,2
49 19308 26 16 10,4 16   8,5   34,9
50 19325 19 22 7,6 22   4,1   33,7
51 19326 19 22 7,6 22   4,1   33,7
52 19330 25 14 10 14   7,6   31,6
53 19355 10 6 4 6   20,0   30,0
54 19362 20 20 8 20   -0,1 2 29,9
55 19349 19 17 7,6 17   4,0   28,6
56 19350 19 17 7,6 17   4,0   28,6
57 19365 23 15 9,2 15   3,7   27,9
58 19356 20 23 8 23   -6,1   24,9
59 19357 20 23 8 23   -6,1   24,9
60 19348 13 11 5,2 11   3,3   19,5
61 19354 20 8 8 8   3,5   19,5
62 19331 16 9 6,4 9   -1,2   14,2
Jiný způsob hodnocení
  19364 0 28 0 28   16,0   44,0
  19339 0 20 0 20   -1,7 2 20,3
Nepřijatí žáci
  19361     0     8,6   8,6

 

Potvrzené výsledky zkoušek


Zápisové lístky - poslední termín odevzdání je 14.5.2019. Poté budou neobsazená místa uvolněna pro další kola přijímacího řízení a počet volných míst zveřejníme.

V Hradci Králové  30.4.2019                          Jan Lang
                                                                        ředitel školy

Škola otevře dvě třídy v oboru 18-20-M/01 Informační technologie.

 Celkem bude přijato v prvním kole 58 žáků. Ve druhém případně dalších kolech bude počet doplněn na 60 žáků. 

       

 


VýsleDalší kola přijímacího řízení
 

2. kolo Informační technologie
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

  19366              
26+ 19367 41 36 8,2 36 12 0 56,2
  19368              
57+ 19361 9 15 2,4 15 8,6 0 26,0