Uchazeči - Informační technologie - 18-20-M/01

ZDE budou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků,

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
Přehled uchazečů
(kódy budou zaslány s pozvánkou k přijímací zkoušce)

předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

  19301                
  19302                
  19303                
  19304                
  19305                
  19306                
  19307                
  19308                
  19309                
  19310                
  19311                
  19312                
  19313                
  19314                
  19315                
  19316                
  19317                
  19318                
  19319                
  19320                
  19321                
  19322                
  19323                
  19324                
  19325                
  19326                
  19327                
  19328                
  19329                
  19330                
  19331                
  19332                
  19333                
  19334                
  19335                
  19336                
  19337                
  19338                
  19339                
  19340                
  19341                
  19342                
  19343                
  19344                
  19345                
  19346                
  19347                
  19348                
  19349                
  19350                
  19351                
  19352                
  19353                
  19354                
  19355                
  19356                
  19357                
  19358                
  19359                
  19360                
  19361                
  19362                
  19363                
  19364                
  19365                
                   

   Škola otevře dvě třídy v oboru 18-20-M/01 Informační technologie.
   Celkem bude přijato v prvním kole 58 žáků. Ve druhém případně dalších kolech bude počet doplněn na 60 žáků. 

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - další kola přijímacího řízení
 

2. kolo Informační technologie
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem